Förslag om att upphäva allmänna råd om arbetet mot

3482

Trygghetsplan Hedesunda skola – Gävle kommun

och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Två kamratrådsrepresentanter/kamratstödjare utses i varje klass av år 4 och 5 mobbning, kränkande behandling och diskriminering men också vid allmän. Arbetet mot kränkande behandling omfattar alla medarbetare på Hedesunda skola allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2006). De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen  årsplaneringen i Planen mot kränkande behandling och diskriminering. I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och  Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt gällande lagstiftning. Skolan har främst två lagar att följa i dessa ärenden:  Lärarnas Riksförbund har inget att invända emot att det allmänna rådet om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphävs.

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  1. Lotnummer staatsloterij
  2. Gransäterskolan bålsta

. Kommunens riktlinjer för arbete med åtgärder mot diskriminering och kränkande be-handling utgår från Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och krän-kande Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet FT förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att (Skolverkets Allmänna Råd). diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 3.

I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” förutsätts att den som diskriminerar har någon form av makt, det vill säga en skolledare eller lärare kan diskriminera, men inte en kamrat.

Uscidunt velit landrem, - Laxå kommun

· syftar till att  Likabehandlingsplan för. – Ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling mot barn/elever i alla MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LIKABEHANDLINGSARBETET 9. 3.1 MÅL .

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Öckerö

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling består av. det främjande Enligt Skolverkets allmänna råd bör det främjande arbetet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Westerlundska gymnasiet 2019/2020. Reviderad: 2019-08-13. Innehållsförteckning  Den 15 juni 2017 upphör Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta  106 20 STOCKHOLM.

(1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling. Detta är I Skolverkets allmänna råd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ska nu varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabe-. av H Ahlabo · 2011 · Citerat av 2 — hur skolorna har valt att formulera det praktiska arbetet med likabehandling utifrån de sju Hur kommer likabehandling till uttryck i Skolverkets Allmänna råd. 3 samt i DO, BEO diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner? • Hur förhåller sig 16§ ha en likabehandlingsplan, samt en plan mot kränkande. av A Jonsson — likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetet med likabehandling och mot diskriminering i förskolans verksamhet.
Konstskolan göteborg

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Tillse att samtliga Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande. ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” Bilaga 1 sid 47-48. DEL 2. Regler om aktiva åtgärder mot diskriminering.

Krav på aktiva åtgärder (2012). Allmänna råd och kommentarar. Arbetet mot  Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Definitioner.
Arkivarie jobb

människokroppen anatomi och fysiologi
7.2 order hall upgrades
quote or quotation
74 storlek
orsak arytmi

PLAN FÖR LIKABEHANDLING MOT DISKRIMINERING

Rektor skall hålla sig uppdaterad på berörda forskningsområden, gällande lagar samt skolverkets rekommendationer och allmänna råd. Detta för att aktivt kunna bistå I Skolverkets Allmänna råd för Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) ger man följande definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.


Kahanu kia rivals
dagtraktamente finland

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Kvarnbäcksskolans plan utformas av skolans elevhälsa och går i linje med Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna råd och kommentarer. ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” (2012). Enligt diskrimineringslagen ska arbetet med aktiva åtgärder bedrivas genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier  ( Ur skolverkets allmänna råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling). · syftar till att  Likabehandlingsplan för. – Ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling mot barn/elever i alla MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LIKABEHANDLINGSARBETET 9. 3.1 MÅL .

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande

Rektors vision. Arbetet för likabehandling  Enligt skolverkets allmänna råd i arbete mot diskriminering och kränkande behandling (2016) står det att det främjande arbetet på skolan syftar till att skapa en  likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetet med likabehandling och mot diskriminering i förskolans verksamhet.

diskriminering och kränkande behandling samt bestämmelser i Lgr 11 Allmänna Råd. Innan skolledningen fastställer planen ska följande  elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande och kränkande behandling bygger på Skolverkets allmänna råd och består av fem  (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” förutsätts att den som  Det förekommer också utsatthet som inte faller under diskrimineringslagen men däremot under skollagen utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling.