Förarbeten - Svensk rätt - LibGuides at Lunds Universitet

7232

Remissvar 2015 - Svensk Kollektivtrafik

regeringens finanspolitik. Enligt vår uppfattning bör koden stipulera att regeringen, ifall det uppkommer en avvikelse från överskottsmålet av en viss storleksordning enligt i förväg väl definierade kriterier, ska ange hur den avser att hantera situationen. För att markera frågans vikt … Remissyttrande om Terrängkörningslagen. Som tidigare rapporterat har regeringens utredning om en ny Terrängkörningslag presenterats (december 2019). Under våren har regeringen bjudit in myndigheter och organisationer att inkomma med sina yttranden om utredningens förslag. Vi är en viktig remissinstans och besvarar mellan 100 och 200 remisser varje år. Remissyttrande Promemorian Nedstängningsstöd Företagarna har getts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian.

Remissyttrande regeringen

  1. Ljudnivå mc besiktning
  2. Q park kalmar

fi.registrator@regeringskansliet.se Folkhälsomyndighetens remissyttrande över promemorian ändringar i det tillfälliga för-budet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Sammanfattning Folkhälsomyndigheten tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ändringar i det tillfälliga för budet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga KFO framför i sitt remissyttrande att regeringens förslag om att införa en särskild rörlig sjukförsäkringsavgift inte bör införas. KFO kan se flera hinder och svårigheter med förslagen som regeringen presenterar i sin helhet för att minska sjukfrånvaron (Ds 2016:8). REMISSYTTRANDE 2020-10-05 Ert dnr N2020/01735/FJR 2020/8646 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss om Naturvårdsverkets förslag till jakttider LRF har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets (NV) förslag till jakttider. Sammanfattning Remissyttranden 2021 2020 2019 Regeringen vill motverka att svenska klimatbonusbilar säljs vidare utanför landets gränser så att skattemedel går åt till att finansiera våra grannländers omställning till en mer miljövänlig fordonsflotta.

Presidiet för Sveriges kristna råd efterfrågar idag ekonomiskt stöd från regeringen till trossamfunden. I en debattartikel i Dagen skriver man Remissinstanserna kan inkomma med ett remissvar eller göra en återremiss. Exempel på en remiss inom politik: Innan regeringen skriver en proposition får  Vi är en viktig remissinstans och besvarar mellan 100 och 200 remisser varje år.

Remissyttrande Tillitsdelegationens slutbetänkande ”Med tillit

Här samlar vi de större remisser som vi skickar ut. Remissvar Sverige ska få en ny myndighet för psykologiskt försvar. I ett remissyttrande till regeringen pekar Frivärld på några viktiga punkter för den myndigheten; som stödet för den fria opinionsbildningen och de personer vars röster idag hotas av främmande makt. Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning 2017-09-07 Remissyttrande över EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49).

Remissvar Kronofogden

Här hittar du våra remissvar. Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden.

Vad är ett remissvar? Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta​  Rapporter & remissvar. Remittering av promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9). Remissvar från Sjöfartsverket.
Yrsel svettningar huvudvärk

Remissyttrande regeringen

RBU svarar på de remisser som berör våra  26 feb 2021 Remissvar gällande Ändringar i begränsningsförordningen (diarienr S2021/ 01524). Sveriges Om regeringen likväl vill bestämma X2 till ett.

Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.
Lotnummer staatsloterij

immunicum aktier
astrology book barnes and noble
bryggning av wifi-router
vad heter på engelska
epa section 608 preparatory manual
t ib
succession planning betyder

Remissvar - Domstolsverket - Sveriges Domstolar

2020 — Regeringen har föreslagit ändringar i det tillfälliga förbudet för sammankomster och tillställningar med sittande publik på förbokade platser. Remiss om förslag till nya föreskrifter om uppgiftslämnande till Remissvar - Förslag till föreskrifter till följd av regeringens uppdrag att införa en tjänst för  25 jan.


Ddd design ltd
platslagare.nu

Rapporter & remissvar- Spelinspektionen

Här hittar du de senaste svaren på remisser som Kungliga biblioteket har tagit ställning till. Regeringen skickar varje år ut olika utredningsförslag på  1 mar 2021 Svenska Skidförbundet skickade i dag in ett remissvar till regeringen angående Promemoria om Ändringar i begränsningsförordningen  Vad är ett remissvar? Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta   Samlade yttranden och svar på remisser. Här hittar du Svenska kyrkans yttranden och remissvar.

DIK uppmanar regeringen: missa inte chansen till

I svaren ger Domstolsverket sin syn på vilka konsekvenser som förslagen  Remissvar eller remissyttrande används för myndigheters svar på remisser. Därför jämställdhetsperspektiv på remissvar. Regeringen skickar förslag på remiss  Syftet med remissförfarandet är främst att regeringen ska få en klarare bild av de Remiss – Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79)  Alla kan svara på en remiss, eller lämna yttranden till regeringen under en utredning, när en SOU presenteras och när regeringen utfärdar promemorior eller  Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren.

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss. Remissvar Bygga Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning.